Tot Vrijheid Geroepen 
 Een project van de gezamenlijke kerken, de synagoge en de Turkse gemeenschap 

Tot vrijheid geroepen

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien leven we in vrijheid. Dat vieren we volgend jaar in het hele land en ook in onze gemeente. De burgerlijke gemeente Aalten heeft begin dit jaar alle groeperingen uit de gemeente en ook vertegenwoordigers vanuit Bocholt uitgenodigd voor een overleg over hoe we deze viering gezamenlijk vorm kunnen geven.

Ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen waren daarbij aanwezig en hebben elkaar gevonden. Samen hebben we het afgelopen jaar een grensoverschrijdend project uitgewerkt met als motto ‘Tot vrijheid geroepen’.

Estafette start op 12 januari

De opzet is die van een soort estafette, die van start ging op 12 januari in de Aaltense Synagoge. Daar zijn thorarollen aanwezig, die tijdens de oorlog verstopt zijn geweest onder de vloer van een woning en zo behouden zijn gebleven. Deze rollen hebben we gekozen als symbool voor onze verbondenheid als gelovigen uit verschillende geloofsgemeenschappen en als kern van ons geloof. De Joodse Thora, die ook deel uitmaakt van de Christelijke geloofstraditie, roept mensen op om in vrijheid te leven. Bekijk het programma voor het overzicht van de estafette-activiteiten >

Vlak voor Bevrijdingsdag, op zondag 3 mei vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats in de oude St. Helenakerk in Aalten.